اخلاق در اندیشه های عرفانی مولانا
52 بازدید
محل نشر: فصلنامه اخلاق اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اخلاق در اندیشه عرفانی مولانا موضوعات اخلاقی مثنوی، خود بخش عظیمی از کتاب شریف مثنوی را پر کرده است و مولانا با دقت فراوان با آراء صوفیانه خود به تفسیر قران کریم و احادیث نبوی در این زمینه پرداخته است، مولانا در این زمینه به استعارات و تشبیهات زنده و طنزهای دلنشین، و گاه نیش دار و گزنده بهره جسته است. با اینکه گاهاً درکلمات مولانا، رمزآلودی و سرّواری به چشم می خورد اما مباحث اخلاقی وی در مثنوی، پویا و نشاط انگیز بوده و از آموزه های مرسوم اخلاقی که در مخاطب چیزی جز دلتنگی و رمیدگی نمی انگیزد به دور می باشد، حال این مقاله در نظر دارد به ابعاد اخلاق ازمنظر مولانا در مثنوی بپزدازد.