اندیشه های عرفانی مولانا
55 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان از ابتدای و جود خویش، همواره موجودی کنجکاو و پرسشگر، و به دنبال اهدافی بوده که او را به مقصد برساند، اما این که مقصد چیست، کجاست و کیست خود مسئله ای مهم بوده است، که انسان را کنجکاوتر و هدفمند تر می کند. مسئله شهود عرفانی از همان اوان زندگانی اسلام و با آمدن قرآن آغاز گردید واین مسئله به عنوان راهی برای ارتباط بین انسان وخدا مطرح گردید، مولوی در آثار روح بخش خود به مسائل عرفانی پرداخته و عقل جزوی و بحثی را در شناخت خداوند عاجز می داند اما عقل عقل یا عقل کلی و عقل اولیاء را مورد تمجید قرار می دهد.